De Ronde Tafel Guildregels

Alle guildleden worden geacht deze regels te lezen en ook te volgen. Als onze regels onmogelijk te volgen zijn zit je waarschijnlijk in de verkeerde guild. Het niet volgen van deze regels leidt tot acties van een officer, waarbij het de eerste keer een vriendelijke herinnering is.

  

Sociaal en omgang

 • We zijn een guild voor volwassenen. Dat betekent volwassen gedrag en een minimum leeftijd van 18 jaar. Op de leeftijd zijn uitzonderingen mogelijk, mits goed beargumenteerd. In dat laatste geval volgt ook in eerste instantie een trial-lidmaatschap voor onbepaalde tijd.
 • Behandel andere guildleden en warcraft spelers met respect. Je bent een vertegenwoordiger van “De Ronde Tafel”. Al je acties hebben impact op onze naam, als guildlid ben je mede verantwoordelijk voor onze goede naam. Absoluut niet getolereerd gedrag: Ninja looting, scamming, spamming, misbruik van publieke chatkanalen.
 • Guildchat en Discord blijven vrij van scheldwoorden, discriminatie, seksisme en andere vulgaire praat. Het kan gebeuren in een moment van frustratie of in het kader van een grap maar aanhoudend misbruik wordt niet getolereerd.
 • Er worden geen mini-oorlogjes gevoerd in guildchat. Als het in guildchat staat, is het voor iedereen. Tussen 2 personen is er whisper anders kan je een apart kanaal aanmaken.
 • In geval van problemen met een bepaalde persoon kan je contact op nemen met een officer. In geval van problemen met een officer praat met een andere officer. Onze officers zijn capabel genoeg om onpartijdig te handelen in dergelijke situaties.
 • Geen bedelaars in guildchat of andere chat. Dit is niet alleen zielig maar geeft ook de hele guild een slechte naam.
 • Geef anderen ook een kans. We kunnen alleen maar vooruit als guild wanneer iedereen meegaat. Dus iemand een upgrade in zijn gear gunnen die voor hem veel betekend en voor jou maar een beetje, brengt de guild als geheel vooruit.
 • Gebruik maken van Hacks en/of cheat software, goud kopen met echt geld en andere schendingen van de Blizzards EULA resulteren in een instant guild kick EN een report naar Blizzard.
 • Verlaat de guild op een fatsoenlijke manier. Laat weten waarom je besluit ons te verlaten en neem afscheid.
 • Apply’s bij andere guilds zonder de officers er van op de hoogte te brengen kunnen leiden tot een instant guildkick. Als je ergens een apply hebt lopen mag je nog mee in raids maar heb je geen recht op items tenzij deze anders gedisenchant zouden worden.

  

Relax & achievement Raids (vrijdag & dinsdag)

Alle activiteiten worden gepland via de in-game calender. Iedereen mag zich hier op inschrijven. Inschrijven doe je op de volgende manier:

 • Schrijf je in op het character waarmee je mee wilt.
 • Zet je op Signed-up als je zeker bent dat je mee kunt.
 • Zet je op Tentative als je nog niet zeker bent dat je mee kunt, maar wel mee wilt.

 

De selectie volgorde van ingeschreven personen is:

 1. Signed up Mains.
 2. Tentative Mains (hier zal gekeken worden of de persoon online is, er zal gevraagd worden of hij/zij mee kan).
 3. Signed up Alts.
 4. Tentative Alts (hier zal gekeken worden of de persoon online is, er zal gevraagd worden of hij/zij mee kan).

Uiteraard kunnen er door de Raidleaders uitzonderingen worden gemaakt op deze volgorde om een correcte groep te vormen. Het kan dus zijn dat er bv. een alt wordt meegenomen i.p.v. een main als er bv. een tank of healer ontbreekt. In dit geval worden alts al main behandelt met de verdeling van de loot, is wel zo eerlijk. (Dit geldt ook voor offspec)

Een aantal punten die in acht genomen moeten worden:

 • Wachten op spelers is niet relaxed, spelers die zich inschrijven voor een raid dienen dan ook een op tijd online te zijn.
 • Er wordt van je verwacht dat jouw gear in orde is qua gems & enchants.
 • Gebruik van potions, flasks en foodbuffs is aan te raden. (vanuit de guildbank worden meestal, maar niet altijd, flasks en feasts beschikbaar gesteld). Ga hier dan ook niet vanuit, zorg dat je het altijd zelf bij je hebt (regel het vooraf). 
 • Je bent verplicht de fights/tactics op voorhand te bestuderen, zodat uitleg tot een minimum beperkt kan worden. 
 • Het gebruik van Discord inclusief werkend geluid, is bij raids verplicht. Een werkende microfoon wordt aangeraden.

 

De Ronde Tafel is géén hardcore raiding guild, maar een goede voorbereiding en het volgen van de bovenstaande punten is erg belangrijk. Het doel is uiteindelijk om met elkaar vooral veel fun te hebben. Hierom wordt bovenal van iedereen tijdens de raids een positieve instelling verwacht.

 

Progress Raids (woensdag & donderdag)

Alle activiteiten worden gepland via de in-game calender. Iedereen mag zich hier op inschrijven. Inschrijven doe je op de volgende manier:

 • Schrijf je in op het character waarmee je mee wilt.
 • Zet je op Signed-up als je zeker bent dat je mee kunt, minstens een dag op voorhand. (Als je niet zeker bent een dag op voorhand, verwittig Raidleader.)
 • Tentative gebruiken we niet bij de progressraids.
 • Spelers met de raider rank die weten dat ze niet mee kunnen, dienen zich af te melden (bijv. door een IGM te sturen naar de raidleader). Kwestie van praktische organisatie.

De selectie volgorde van ingeschreven personen is:

 1. Signed up Raiders. Deze mensen houden de boel draaiend, die gaan mee.
 2. Signed up members die in de runner up zitten naar raider rank.
 3. Signed up members die nieuw zijn in DRT / raiding. 
  (geen member rank = geen raiding in de progressie groep)

Er kunnen maar zoveel dps worden meengenomen als de raidsetup toelaat. (2 healers signed = 10 spelers raiden, 4-5 healers = 20-25 spelers raiden)

Een aantal punten die in acht genomen moeten worden:

 • Wachten op spelers is niet relaxed, spelers die zich inschrijven voor een raid dienen dan ook een op tijd online te zijn. Gedurende de raid ga je om dezelfde reden NIET afk. Eten/drinken doe je in de pauze niet tijdens de fight en al zeker niet op Discord. 
 • Er wordt van je verwacht dat jouw gear in orde is qua gems / enchants. Shit niet op orde = raiddag uitzitten, volgende raid is je gear in orde.
  • >=850ilvl gear: Beste enchants: proc enchant op neck(mark of the...), 200 secondary stats op ring, 200main stat op cloak, 150secondary stat gems gesocket.
 • Gebruik van potions, flasks en foodbuffs is verplicht. (vanuit de guildbank worden meestal, maar niet altijd, flasks en feasts beschikbaar gesteld. Ga hier dan ook niet vanuit, zorg dat je het altijd zelf bij je hebt (regel het vooraf).
  • Potions: Potion of Prolonged Power / Potion of the Old War / Potion of Deadly Grace. 
  • Flasks: Legion 1300 main stat voor DPS/Healers, Tanks Legion 1300 Mainstat of 1950 Stamina flask.
  • Foodbuff: Legion 300 stat food of beter.
 • Pre-potten is verplicht voor alle DPS en ja ook TANKS. Je gebruikt een pot 2-3sec voor de pull om extra grote burst te kunnen doen.
 • Je bent verplicht de fights/tactics op voorhand te bestuderen.
 • Het gebruik van Discord inclusief werkend geluid en een werkende microfoon is bij raids verplicht. Tijdens de raid is het gebruik van "soundboard" verboden. Praten tijdens de fight is uit den boze tenzij uiteraard noodzakelijke communicatie. Hou je commentaar/kritiek voor na de raid of whisper tussen de pulls door de raidleader als je merkt dat het nodig is. Focus op je eigen prestatie, niet op die van een ander. Na de raid kan er uiteraard wel kritiek worden geuit. Doe dit op een vriendelijke, opbouwende manier. Mensen die kritiek/tips krijgen, wees niet koppig en gebruik het advies op een positieve manier! Groepsbelang > persoonlijk belang.
 • Fouten maken is menselijk! Dat wil wel niet zeggen dat je 10x in dezelfde shit mag staan. Indien je de groep tegenhoudt, zal je vriendelijk verzocht worden de raid te verlaten.
 • Personen die de raider rank bezitten moeten op voorhand de raidleader inlichten als zij niet aanwezig kunnen zijn/of later gaan zijn.
 • Ook wordt er van de Raiders verwacht dat ze zich altijd tijdig inschrijven. 
 • Als er een keer een ander meegaat blijf dan, in overleg met de raidleader, beschikbaar.

 

De Ronde Tafel is géén hardcore raiding guild, maar een goede voorbereiding en het volgen van de bovenstaande punten is erg belangrijk. Het doel is uiteindelijk om met elkaar vooral veel fun te hebben. Hierom wordt bovenal van iedereen tijdens de raids een positieve instelling verwacht. 

Enkel voor onbekende en nieuwe mensen:

als echt niemand je kent dan is het de bedoeling dat je eerst aansluit op onze vrijdagraid om je daar je te bewijzen. We loggen normaliter alle fights en vaak zijn meerdere raiders en/of officers mee om potentiële raiders te evalueren. Doe je best en zet je en voor je het weet draai je mee op woensdag en donderdag :-) 

 

Raider Rank:

Raider Rank word gegeven aan mensen die:

 • Consistent mee raiden
 • Vocal zijn op Discord wanneer nodig.
 • Kritiek kunnen verdragen en zo verbeteren waar nodig.
 • Hun class & spec kennen en dus de minimum benodigde dps/healing leveren voor progressie boss kills.

  

Guildbank

Onze guildbank heeft 8 tabs, elke tab met zijn eigen materialen. Onze members kunnen hier voor eigen gebruik items uit halen/vragen. Er word echter wel een bijdrage verwacht. Voor elk item wordt een donatie van ten minste 1/3e van de AH-waarde verwacht. Als je iets wilt uit de guildbank, gelieve dan een guildbankverantwoordelijke of officer aan te spreken. Bij misbruikt zullen er sancties volgen.